Wat we doen

SmitDeVries

Waarde creëren

SmitDeVries

Dat begint met de vraag: wat is waarde? Voor de een is dat geld. De ander wil duurzamer werken en zo continuïteit creëren. En weer iemand anders wil meer rust in zijn hoofd. Die waarde, welke dat ook is, zetten wij om in ambitie. Dat kan op aandeelhoudersniveau, bedrijfsniveau en persoonlijk niveau. Om dit in goede banen te leiden hebben wij een eigen methode ontwikkeld. Hiermee begeleiden wij jou stap voor stap naar de invulling van jouw waarde. Wij zijn die stok achter de deur. Jouw sparringpartner. Je krijgt op verschillende gebieden hulp vanuit onze expertises. Dat noemen wij boosting value.

Hieronder lees je stap voor stap hoe wij te werk gaan.

Ben jij klaar om je bedrijf naar het volgende niveau te tillen?

Wij helpen je het maximale uit je bedrijf te halen op een manier die bij je past. Eerst weten hoe zo'n traject verloopt? Download onze brochure.

SdV_Process_1025-aangepast
2856 SdV_Process_Losse onderdelen_V2-06

Boosting value

Wij beginnen net als Steven Covey met het einde voor ogen. We bepalen samen met jou wat voor jou waarde is. Wil je:

  • Groeien met jouw onderneming?
  • Jouw onderneming over een aantal jaar verkopen?
  • Jouw bedrijf overdragen aan je kinderen?
  • Het rendement verhogen?
  • Zelf uit de operatie?
  • Meer stabiliteit en rust?
  • Duurzamer ondernemen?

Samen bepalen we wat jouw ambitie is. En wanneer je deze ambititie wilt bereiken. Dit wordt ons gezamenlijke doel.

2856 SdV_Process_Losse onderdelen_V2-01

Inzicht

Wil je ergens naartoe bewegen? Dan moet je weten waar je vandaan komt. Want weet je niet waar je staat? Dan kun je nooit de route naar je doel bepalen. Daarom starten wij met een analyse. Dit doen wij samen met ‘jouw’ mensen. Met interviews halen we informatie op uit alle geledingen  van de organisatie. Ook analyseren we verschillende stukken, zoals een bedrijfsplan en jaarcijfers. De uitkomst uit de analyse gebruiken wij als input voor het neerzetten van de organisatiestrategie. Deze strategie geeft invulling aan hoe wij de gestelde ambitie gaan bereiken. Dit doen wij in een aantal gezamenlijke sessies. Dit strategisch plan is de leidraad naar het behalen van jouw ambitie. Het schept duidelijkheid over wie wat wanneer doet. Het houd je uit de waan van de dag.

2856 SdV_Process_Losse onderdelen_V2-02

Fundament

Zie je bedrijf als een huis. Beiden bouw je op een stevig fundament. De omvang van de onderneming bepaalt hoe zwaar het fundament moet zijn. Een flatgebouw zet je niet op de fundering van een woonhuis. Die flat valt om. Andersom bouw je ook geen woonhuis op de fundering van een flatgebouw. Dat is veel te kostbaar. Onder de fundering van een bedrijf verstaan wij hoe zaken ingericht zijn. Hierin onderscheiden wij de harde en de zachte kant. De harde kant zijn de processen, financiën, digitalisering, ESG en organisatiestructuur. De zachte kant bevat het leiderschap, de organisatiecultuur, strategisch HR en alles omtrent de menskant. Wij kunnen de ontwikkeling begeleiden. En als het nodig is expertise inbrengen om de verandering door te voeren.

2856 SdV_Process_Losse onderdelen_V2-03

Optimalisatie

Optimalisatie richt zich op het verbeteren van de output. Samen werken wij aan het behalen van jouw doelen en het verbeteren van de resultaten. Dit kan op verschillende terreinen. Zo werken wij bijvoorbeeld aan margeverbetering en CO2 reductie. Maar ook aan het verbeteren van de kwaliteit en het werkkapitaal. Dat is niet alles. We verhogen ook de medewerkerstevredenheid, vitaliteit en zorgen voor betere communicatie in overleggen en het geven van feedback. Hoe wij dit doen? Bijvoorbeeld door het inzetten van methodes zoals lean management, agile en scrum. Ook hebben we onze eigen coaches en een A&O psycholoog. Wil jij jouw prestaties op een breed terrein verbeteren? Daar helpen wij je bij.

2856 SdV_Process_Losse onderdelen_V2-04

Expansie

Is je product of dienst succesvol? Dan is groei onvermijdelijk. Veel bedrijven groeien, maar vergeten hun fundament en optimalisatie door te voeren. Vaak is er ook geen gedegen plan. Een bekende term is dat een bedrijf zichzelf kapot groeit. Daarom starten wij altijd met de eerste drie stappen. Daarna komt pas groei. In het plan neem je op dat je fundament schaalbaar moet zijn. Qua proces en mens. Vanuit de optimalisatie beheren we het werkkapitaal en wordt geld aangetrokken. Hierna volgt autonome groei of groei door acquisitie. Zo kun je de waarde die je toevoegt verder vergroten.

2856 SdV_Process_Losse onderdelen_V2-05

Strategisch keuzemoment

En dan is het zover. Je bereikt jouw ambitie. Je bent op het volgende niveau en staat voor een strategisch keuzemoment. Er is altijd een volgend level. Altijd. Er ontstaat een nieuwe ambitie. Voor het bedrijf, maar ook voor jou. Ben jij degene die het bedrijf verder gaat brengen? Of ligt jouw ambitie bij het pionieren? Wij zijn je sparringpartner om je opties te verkennen. Wat zijn de mogelijkheden? Waar krijg jij energie van? En dan begint het proces opnieuw. Met een nieuwe ambitie om waarde te creëren.

Continu meten en verbeteren van prestaties

Wil je jouw ambitie bereiken? Dan moet die meetbaar zijn. Dit noemen wij doelen. Zie het als het scorebord. Zijn we aan het winnen of verliezen? Door dingen meetbaar te maken kunnen mensen er actief mee aan de slag om het te verbeteren. En ook wij kunnen dan zien of wij impact maken met onze bijdrage. Met de huidige digitalisering is bijna alles te meten met weinig inspanning. Eén keer goed inrichten, om er vervolgens op te blijven sturen.

2856 SdV_Process_Losse onderdelen_V2-07

Process driven

Kennis zit vaak in de hoofden van medewerkers. Is het bedrijf nog klein? Dan gaat dit goed. De lijnen zijn kort. En iedereen weet van elkaar wat hij of zij doet. Maar naarmate het bedrijf groeit is dit niet meer vanzelfsprekend. Toch zit de kennis dan nog vaak in de hoofden. Wordt er iemand met veel kennis ziek? Of verlaat iemand met veel kennis de organisatie? Dan is er ineens een groot probleem. Het kan ook het geval zijn dat het inwerken van nieuwe mensen traag gaat, terwijl jij wilt groeien. Kortom: wil je verder groeien? Dan moet kennis uit de hoofden van de mensen en op papier gezet worden. Dan wordt jouw bedrijf pas procesgedreven. Vindt iedereen dit leuk? Absoluut niet. Sterker nog: sommige mensen zullen de organisatie verlaten. Maar de organisatie groeit wél door naar de volgende fase.

2856 SdV_Process_Losse onderdelen_V2-08

Geoptimaliseerd proces met verbetercultuur

En toch is het niet allemaal bureaucratisch. Processen worden gemeten en zijn beschreven. Maar het gaat om de mensen. Wat gaat er goed? Wat kunnen we verbeteren? Jouw organisatie heeft een open cultuur waar medewerkers samen met verbeteringen bezig zijn. Het is een plek waar mensen met plezier werken. En het is een organisatie met de beste resultaten. Waar kunnen we meer waarde toevoegen voor de klant en het werk leuker maken? Dat is het motto.

2856 SdV_Process_Losse onderdelen_V2-09
2856 SdV_Process_Losse onderdelen_V2-10

Sales los van DGA

Wil je de waarde van je onderneming vergroten? Dan betekent dit dat de onderneming ook los van jou door moet kunnen gaan. In de beginfase van het bedrijf hangen veel relaties aan jou als eigenaar. Logisch. Jij hebt het bedrijf immers opgebouwd. Je kent jouw product of dienst door en door. Jij brengt het juiste verhaal over. Maar wat als jij als directeur-grootaandeelhouder (DGA) wegvalt? Wat blijft er dan over van de verkoop? Een bedrijf is een systeem dat zichzelf moet kunnen verkopen. En vervolgens de operatie moet kunnen uitvoeren. Dan pas ben jij niet meer het bedrijf, maar heb je een bedrijf. Wij helpen met het proces van loslaten en delegeren.

2856 SdV_Process_Losse onderdelen_V2-11

Continu ontwikkelen

Als bedrijf wil je niet stil staan. Als je groeit is het belangrijk dat je mensen en organisatie meegroeien. Anders gaat dit in de toekomst problemen opleveren. Ook kun je zo niet loslaten en delegeren. Je moet dus ruimte geven aan je mensen om fouten te maken, te ontwikkelen en groeien. Dit is spannend, maar gaat heel veel opleveren. Neem zelf een faciliterende houding aan. En durf mensen aan te nemen die beter zijn dan jijzelf. Dit gaat je de volgende versnelling opleveren. Ook voor je mensen is dit extreem waardevol.

2856 SdV_Process_Losse onderdelen_V2-12

Management los van DGA

Dit is de meest spannende stap. Vanaf een bepaalde omvang is het belangrijk een goed middenkader en directieteam te hebben. Jij moet op vakantie kunnen zonder zorgen. Sterker nog: wanneer je terug komt zijn de plannen gewoon uitgevoerd, bijgestuurd en doorontwikkeld. Dat is het moment dat jij het bedrijf niet meer bent. Maar jij een bedrijf hebt. Wil dat zeggen dat jij geen rol meer hebt? Absoluut niet. Jouw rol is vooral strategisch. Of je kiest ervoor om iets anders te doen wat jij leuk vindt. Hier ondersteunen wij je bij.

aanhalingstekens
Dankzij SmitDeVries en OGSM hebben we onze organisatie verbeterd
SmitDeVries
Echt een perfecte start voor onze risicoanalyse en het verder aanscherpen van de processen.
SmitDeVries
We hebben een hele prettige samenwerking met SmitDeVries, maar dat is ook de enige manier waarop het werkt. Anders wordt het een worsteling
SmitDeVries
De nuchtere aanpak van Jeroen en Joeri past goed bij onze organisatie en heeft ervoor gezorgd dat ze spoedig deel uitmaakten van ons bedrijf
SmitDeVries
Ik werk graag samen met SmitDeVries, omdat ik liever investeer in een MKB-bedrijf dan in grote adviesbureaus waar het onpersoonlijk wordt
SmitDeVries
De Sallandse nuchterheid en recht door zee mentaliteit van SmitDeVries zijn eigenschappen en karaktertrekken die goed bij ons passen
SmitDeVries
pijl-links-beneden
Bel direct
Stuur e-mail
Maak afspraak
Scroll naar boven