Ondernemers moeten áán hun bedrijf werken, in plaats van ín hun bedrijf

SmitDeVries
Ondernemers moeten aan hun bedrijf werken

In de nieuwe editie van ZON Magazine vertellen Erwin en Bram waarom het zo belangrijk is om áán je bedrijf te werken, in plaats van ín je bedrijf.

‘Winst voor later begint niet morgen, maar vandaag.’ Dat is de stellige overtuiging van Bram Steijn en Erwin Schotman, beiden werkzaam bij bedrijfsadviesbureau SmitDeVries in Raalte. Met hun dagelijkse dienstverlening helpen ze ondernemers om strategische keuzes voor de toekomst te maken. ‘Als je de zaken nu goed organiseert, levert dat later een groter rendement op.’

Wat Steijn en Schotman namelijk in de praktijk merken, is dat veel ondernemers niet bezig zijn met een strategie voor de toekomst. Verkoop bijvoorbeeld, maar ook overdracht binnen de familie, keuze om zelf verder te groeien of meer resultaat halen uit de bestaande situatie zijn strategieën. ‘Ondernemers zitten vaak midden in hun bedrijf: ze werken mee in de dagelijkse operatie, doen sales en zitten managementteams voor. Ze werken vaak ín hun bedrijf, niet áán hun bedrijf’, schetst Steijn. ‘En op het moment dat ze hun winst willen verzilveren door bijvoorbeeld hun bedrijf te verkopen, zegt de kopende partij: ‘Ik wil wel kopen, maar dan doen we een ‘earn out- regeling’. Dat betekent dat je de komende vijf jaar nog moet meewerken’.’

En dat is iets wat ze bij SmitDeVries met hun dienstverlening willen voorkomen. ‘Wij willen dat de ondernemer loskomt van het totale proces van de organisatie. Zo kan die namelijk aan zijn of haar bedrijf werken zonder dat de onderneming aan de ondernemer gekoppeld is’, zegt Steijn. ‘Ten eerste kan die dan weer doen waar die goed in is: creatief ondernemen. Een ander voordeel is, mocht de ondernemer willen verkopen, dat zijn bedrijf goed verkoopbaar is en er geen concessies nodig zijn zoals langer in het bedrijf meewerken.’ Schotman vult aan: ‘Een ondernemer behoudt zo de regie in eigen handen, dat is winst voor later.’

Stappenplan

Bij SmitDeVries hanteren ze het zogenoemde Business Performance Program, een stappenplan. ‘Eerst doen we een analyse. We gaan in het bedrijf kijken wat er al geregeld is en wat niet’, vertelt Schotman. ‘Daarna maken we een plan van aanpak om de zaken die nog niet geregeld zijn te regelen. Vervolgens gaan we met de ondernemer in gesprek om te kijken waar hij op tactisch, strategisch en procesmatig gebied nog een vinger in de pap heeft.’ En daar komt het spel op de wagen, weet Steijn. ‘Want iedere ondernemer vindt het lastig om zaken los te laten waar die zelf mee begonnen is. ‘Kill your darlings’ is het lastigste principe.’

Wat volgt, zijn serieuze gesprekken over het loslaten van bepaalde zaken. ‘We kijken dan hoe we processen binnen een bedrijf anders kunnen inrichten.’ In het traject dat minimaal een jaar duurt, komen verschillende vragen en stappen aan bod. Steijn: ‘Hoe organiseren we nou dat een ondernemer niet overal zelf naartoe moet op sales-gebied? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers zich zo kunnen ontwikkelen dat zij bepaalde taken kunnen overnemen? Hoe dragen we de leiding van een bedrijf over aan een managementteam of aan andere directeuren?’

Sallandse nuchterheid

Steijn en Schotman zijn daarbij niet bang om kritiek te leveren. ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’, zegt Steijn. ‘Duidelijkheid hoort erbij. Aan het begin vinden ondernemers het soms vervelend, maar als ze inzien dat de ingeslagen weg de goede is, draaien ze vaak snel bij. Daarom hebben we ook altijd langdurige relaties met onze klanten.’ Dat komt mede door de Sallandse nuchterheid, zoals een klant de dienstverlening van SmitDeVries omschrijft. ‘Wij zeggen wat we zien, dat is heel helder voor ondernemers. Wij zeggen niet: hier heb je ons rapport, red je ermee. Nee, wij maken een analyse, presenteren die en vervolgens gaan we samen met de ondernemer aan de slag. Wij komen echt meewerken aan het bedrijf.’

Duurzame inzetbaarheid

Ook medewerkers worden in het verandertraject betrokken. ‘Om processen te wijzigen, is vaak ook bijscholing nodig van personeel. Van nature hebben mensen veel kennis, kunde en vaardigheden. Maar om een verandering door te kunnen voeren, is het nodig dat medewerkers getraind worden. Wij nemen hen mee in die reis’, zegt Schotman. ‘Maar het kan ook betekenen dat we de medewerkers op een andere plek neerzetten binnen de organisatie. Wij denken vanuit bedrijfskundig perspectief. Eerst zetten we neer hoe de organisatie eruit moet komen te zien, dan pas zoeken we de mensen erbij. Daarbij kijken we ook naar duurzame inzetbaarheid, door medewerkers in hun kracht te zetten.’

Is het hele stappenplan doorlopen, dan is de ondernemer losgekoppeld van het bedrijf en kan die zonder veel problemen zijn onderneming verkopen, overdragen aan familie of kiezen voor een andere strategie. Dat bepaalt de ondernemer zelf. ‘Waar het vooral om gaat, is dat ondernemers de keuze hebben om uiteindelijk onafhankelijk van het bedrijf te worden. In welke vorm dan ook’, besluit Schotman.

Ondernemers moeten aan hun bedrijf werken

Ondernemers moeten aan hun bedrijf werken

Deel dit bericht

Meer artikelen die je misschien interessant vindt...

Bel direct
Stuur e-mail
Maak afspraak
Scroll naar boven