Turnaround management

SmitDeVries

Hoe ga je op de juiste manier om met tegenslagen in je bedrijf?

SmitDeVries

Ieder bedrijf krijgt vroeg of laat te maken met tegenslagen. Deze kunnen extern veroorzaakt worden, zoals bijvoorbeeld door een recessie, technologische ontwikkelingen, veranderde wetgeving of toenemende concurrentie. Maar de oorzaak kan ook intern liggen. Door een zwak management, slecht financieel beheer of het negeren van een veranderende klantvraag. Een combinatie van een externe gebeurtenis en een intern zwakke organisatie kan extra grote gevolgen hebben. Faillissement ligt op de loer.

Bedrijven gaan niet failliet doordat ze verlies leiden, maar omdat het geld opraakt. Zolang het bedrijf nog middelen heeft, zijn er nog keuzes. Hoe langer er gewacht wordt met ingrijpen en turnaround management, des te beperkter de keuzes met betrekking tot herstel worden en des te groter de impact. Gemiddeld wachten bedrijven 16 maanden te lang met ingrijpen. Tijd om dit anders te doen!

Wil je weten hoe je je bedrijf uit een crisis krijgt?

Vraag een adviesgesprek aan of download ons gratis whitepaper over turnaround management en leer hoe je in 9 stappen meer focus en richting krijgt.

Grijp op tijd in: herstructureer en vernieuw met turnaround management

Bij SmitDeVries gaan we altijd uit van kansen. Hoe diep de crisis ook is waar je bedrijf zich in bevindt: er is altijd een oplossing. We maken hierbij onderscheid in drie fases waarin we kunnen ingrijpen:

  1. Strategische crisis
  2. Resultaatcrisis
  3. Liquiditeitscrisis

In een strategische crisis kan het bedrijf op voorhand proactief geherstructureerd worden. Deze ‘turn around’ is strategisch van aard en is voorzien. Er is nog tijd om te veranderen. Verdienmodellen, producten, diensten, technologieën, kennis: we sturen ze bij, zodat een crisis wordt afgewend.

Negeert een bedrijf de strategische crisis, dan is het een kwestie van tijd dat de resultaten zullen dalen. Het komt dan in een resultaatcrisis. Wanneer een bedrijf diepe zakken en dus veel geld heeft, kan het dit lang volhouden. In het geval van goed financieel beheer zal het management signaleren dat de resultaten teruglopen en kan een plan opgesteld worden. Welke tak is verlieslatend? In welke activiteiten zit toekomst? We herijken de doelen en maken een actieplan, zodat het bedrijf weer winstgevend wordt.

Wanneer een bedrijf niet signaleert dat de resultaten teruglopen of dit zelfs negeert, dan ontstaat een liquiditeitscrisis. In dit geval maken wij een financiële analyse en liquiditeitsplanning, zodat inzichtelijk wordt hoe lang het bedrijf nog kan voortbestaan. Op basis van de situatie schrijven wij een herstructureringsplan en voeren deze zo spoedig mogelijk door om een faillissement af te wenden.

Wat levert turnaround managment op?

De continuïteit van het bedrijf staat voorop. Uiteindelijk moet er weer perspectief zijn om het bedrijf in de toekomst voort te kunnen zetten. Des te sneller er wordt ingegrepen met turnaround management, des te groter de kans van slagen van de turn around. Er zijn namelijk meer opties beschikbaar dan je denkt. Er zijn nog middelen en er is nog tijd om het bedrijf de juiste kant op te bewegen. Wij laten je zien hoe. Pak die kans nu het nog kan.

In het geval van een liquiditeitscrisis kan het een grote impact hebben, een eventueel faillissement is niet altijd af te wenden. Weet dat er daarna ook weer mogelijkheden zijn om te floreren. Wij zullen je laten zien hoe.

Wil je weten hoe je je bedrijf uit een crisis krijgt?

Vraag een adviesgesprek aan of download ons gratis whitepaper en leer hoe je in 9 stappen meer focus en richting krijgt met een turnaround plan.

Bel direct
Stuur e-mail
Maak afspraak
Scroll naar boven