Soms is een bedrijf net een school

SmitDeVries
Soms is een school net een bedrijf

Ik werk voor Taaluilen én SmitDeVries. Voor Taaluilen doe ik veel advieswerk op scholen. Daar zie ik veel paralellen met het bedrijfsleven. Er wordt enorm hard gewerkt. Op kracht boksen onderwijsteams veel voor elkaar. Er zijn vaak goede werkmethoden bedacht door individuele docenten. Door veel buffelen en lange dagen maken, worden er redelijke resultaten gehaald.

Maar nu komt het … Sommige scholen zijn net kaartenhuizen. Bedrijven net zo. Als er één of twee goede medewerkers wegvallen, verdwijnen er veel kennis en werkmethodieken uit de organisatie. Zo veel dat het vaak niet op te vangen is. Er is te weinig vastgelegd. Bovendien ontbreek een uniforme manier van werken.

Daarom adviseer ik altijd: ga zaken bespreken en vastleggen. Kies de beste werkwijze en methodes. Zorg ervoor dat iedereen op dezelfde manier bepaalde zaken uitvoert. Kwaliteitsbeheer bijvoorbeeld, maar ook het vastleggen van informatie. Hoe meer uniform er gewerkt wordt, hoe kleiner de kans op fouten.

Op scholen zie je het terug in de doorgaande lijn. Door allemaal dezelfde lesopbouw en leerdoelen te gebruiken, ontstaat herkenbaarheid voor de leerling. Als een docent dan invalt, ligt er al veel vast. Dit maakt het overnemen van een willekeurige klas een stuk eenvoudiger.

In het bedrijfsleven werkt het net zo. Kennis moet vastliggen. Dat maakt een bedrijf minder afhankelijk van een medeweker. Want als iemand met 40 jaar kennis wegvalt, moet het bedrijf doordraaien.

De combinatie van Taaluilen en SmitDeVries, maakt ons ijzersterk in elke soort organisatie. We erkennen zeker de verschillen. Sterker nog: run een school nooit als een bedrijf! Maar leer wel van de bedrijfskundige elementen die op iedere organisatie van toepassing zijn.

Deel dit bericht

Meer artikelen die je misschien interessant vindt...

Bel direct
Stuur e-mail
Maak afspraak
Scroll naar boven