Samenwerking in de bouw

SmitDeVries
Samenwerking in de bouw

Er wordt veel geschreven en gezegd over beter samenwerken in de bouw. Mooie woorden die ook jij graag omzet naar daden. Hoe? Hou het niet zoals veel bedrijven bij de Stichting Open Deur. Natuurlijk is het verstandig om beter samen te werken, dat snapt iedereen. Maar door het alleen te blijven benoemen, verandert er niet snel iets. Samenwerken gaat niet zomaar. Dat mag gefaciliteerd worden.

Faciliteren van samenwerken

Zoals met zoveel begint ook samenwerken met een visie op wat gewenste samenwerking is. Hoe kijk je aan tegen samenwerking? Wat weet je ervan? Met name dat laatste wordt wel eens overgeslagen. Erg jammer, want daar zit de basis voor een goede, gedeelde visie op samenwerken. Een visie die je bij voorkeur bespreekt en ook echt gemeenschappelijk hebt met partijen waar je veel mee samenwerkt. Deze zogeheten partners spreek je dus in eerste instantie niet over een project. Maar vooral over hoe jullie samenwerken. Wie doet wat om het te stimuleren? En verschillen de visies enorm? Misschien is het dan toch niet de samenwerkingspartner voor jou. Het gaat tenslotte om sámen werken.

Wat bevordert samenwerken?

Naast over samenwerking te praten, werk je bij voorkeur aan de elementen uit het figuur hieronder:

Ketensamenwerking bouw

Met alleen praten over samenwerking zijn we er namelijk nog niet. Willen jullie écht samenwerken? Dan zullen bovenstaande elementen aangevinkt moeten worden. In onze whitepaper gaan we verder en dieper in op concrete tips & tricks om samenwerking in teams te verbeteren. In het kort is de basis van goede samenwerking het hebben van vertrouwen in elkaar. Hoe je dat goed kunt stimuleren? Door o.a. mensen elkaar beter te laten leren kennen. Vanuit vertrouwen kan een team zichzelf namelijk doelen stellen. We noemen dat ook wel resultaatgerichtheid. Wil je in een renovatieproject bijvoorbeeld minimaal een 8 scoren op bewonerstevredenheid? Dan gaat het erom hoe het team dit aanpakt. Daarvoor is open en constructieve communicatie nodig. In plaats van het conflict te vermijden, is het belangrijk dat het gesprek wordt aangegaan.  Want hoe vaak kom je het wel niet tegen op kantoor of een bouwplaats dat “hij toch altijd zo doet”? Dat de hij er vervolgens niet van bewust is dat een ander dat vervelend vindt. Hij doet het juist vanuit goede intenties. Of nog erger, twee volwassen kerels die niet meer met elkaar willen samenwerken. Onnodig. Toch?

Juist de verschillende inzichten en belangen naast elkaar leggen en samen keuzes maken zorgt voor draagvlak. Ga het gesprek aan. Daar waar het wrijving geeft, komt er ook glans. Noem het constructieve conflicten. De volgende onderwerpen uit het figuur vragen vervolgens voortdurend aandacht en monitoring. Is een collega bij een project misschien minder betrokken? Onderzoek samen of dit zo is. En zo ja, waar dit vandaan komt. De kans is groot dat het namelijk voortkomt uit het hebben van minder vertrouwen in een collega. Of hij voelt zich bijvoorbeeld niet gehoord. Kortom: samenwerken vergt niet alleen woorden. Maar vooral voortdurende acties en aandacht. Vuil gaat dus voor de bezem. Het kost wat, maar dan heb je ook wat.

Laat samenwerking voortbestaan

Samenwerking vraagt dus om investeren in elkaar. Waarom zou je dan een team uit elkaar halen bij een volgend project? Wat nu als we een team in stand houden en van project naar project laten gaan? Zou dit de samenwerking positief beïnvloeden? De vraag stellen is het antwoord geven. Waarschijnlijk volgen er nog veel meer goed lopende projecten met mooie resultaten, rendement en een team van betrokken en loyale medewerkers. Geen wonder dat naast samenwerken steeds meer bedrijven in de bouw zich richten op ketensamenwerking.

Wil je meer weten over ketensamenwerking? Of wat tips hierover ontvangen? Lees onze whitepaper of neem contact met ons op.

Deel dit bericht

Bel direct
Stuur e-mail
Maak afspraak
Scroll naar boven