Meer cashflow met de cashflow waterval

SmitDeVries
Meer cashflow met de cashflow waterval

Bedrijven gaan niet failliet door verlies. Ze gaan failliet doordat het geld op is. Je zou zeggen dat het managen van geld voor bedrijven dus een hoge prioriteit heeft. Bij grote ondernemingen is dit vaak ook wel het geval. In het MKB is dit heel wisselend en worden ondernemers nog wel eens verrast. Omdat ze niet goed weten hoe hun geldstromen lopen. Helemaal als het resultaat terugloopt, is het dan zoeken naar geld. De cashflow waterval is hiervoor een mooi hulpmiddel. Hiermee optimaliseer jij je geldstromen in de volgende vier stappen:

1. Herstructureer de operatie

Om als bedrijf levensvatbaar te zijn, is het een must dat de operatie een positieve geldstroom oplevert. Wanneer dit structureel niet het geval is, kan het bedrijf alleen overleven met extern geld en hangt het dus aan een geldinfuus. Voorbeelden om de operationele geldstroom te verbeteren zijn:

 • Verhoog de omzet
  • Verhoog je prijzen
  • Creëer meer afzet
  • Kies een ander businessmodel
  • Zoek naar aanvullende omzetstromen
 • Verlaag de kostprijs
  • Optimaliseer je product. Reduceer uren en/of verlaag het benodigd aantal materialen
  • Standaardiseer je product of dienst
  • Verbeter je bedrijfsprocessen wat leidt tot minder verspillingen en faalkosten
  • Onderhandel betere inkoopcondities
 • Verlaag de personele kosten
 • Verlaag de overige kosten door deze goed door te spitten

De ervaring leert dat hier vaak al een heel aantal procenten winst te behalen valt. Probeer je belangrijkste kasstroomdrijver te vinden en optimaliseer deze!

2. Herstructureer de activa

Als aanvulling op de operationele geldstroom kun je in de activastructuur veel voordeel behalen. Je activastructuur bestaat uit je bezittingen. Deze zijn opgedeeld in je vaste activa, ook wel je investeringen, en je vlottende activa, ook wel je bruto werkkapitaal.

Verbeter je geldstroom door bijvoorbeeld bezittingen die je niet gebruikt te verkopen. Heb je machines die je nauwelijks gebruikt? Verkoop ze en huur capaciteit bij een leverancier. Doe verder alleen de noodzakelijke vervangingsinvesteringen.

Je werkkapitaal kun je verbeteren door:

 • Je debiteuren sneller te innen door beter debiteurenbeheer
 • Je voorraadpositie te verlagen
 • Je onderhanden projecten gespreid (of zelfs vooraf) te factureren
 • Je crediteuren later te betalen

3. Herstructureer het vermogen

De vermogenszijde is de manier waarop je bedrijf is gefinancierd, ook wel de vermogensmix. Het is mogelijk dat je bedrijf gezond is, maar dat je toch een tekort aan geld ervaart. Vaak is het bedrijf dan scheef gefinancierd. Je vaste activa wordt dan te veel gefinancierd door kortlopende schulden. Een herfinanciering biedt vaak een goede uitkomst.

Andere voorbeelden van zaken die je kunt doen zijn:

 • Keer geen dividend uit
 • Probeer uitstel te krijgen op je aflossingen
 • Zet een groepslening om in eigen vermogen
 • Sluit financial leasecontracten af op je vaste activa
 • Geef extra aandelen uit
 • Doe een agiostorting
 • Probeer een crediteurenakkoord te bereiken
 • Etc.

4. Het liquidatiescenario

Je laatste uitweg is het liquidatiescenario. Wees creatief. Het is raadzaam om in deze fase een specialist in te schakelen.

Bovenstaande klinkt ingewikkeld, maar met de juiste kennis is dit in veel gevallen goed inzichtelijk te maken. Met de juiste software kan je het zelfs geautomatiseerd monitoren. Heb je zelf de kennis niet in huis, maar wil je bovenstaande op maandbasis in beeld houden? Dan biedt ons shared CFO-concept uitkomst.

Whitepaper organisatiescan

In 7 stappen naar een organisatiescan

Download onze gratis whitepaper en breng je organisaties naar het volgende niveau.

Deel dit bericht

Meer artikelen die je misschien interessant vindt...

Bel direct
Stuur e-mail
Maak afspraak
Scroll naar boven