Is de werkverhouding niet meer zoals het was?

SmitDeVries
HRM moet nog dichter bij de business

Dansen we al te lang om elkaar heen en wordt het tijd om een punt te zetten achter de arbeidsrelatie?

Een vaststellingsovereenkomst biedt dan een uitkomst.

De ‘vaststellingsovereenkomst’, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst of een exit-overeenkomst, is een overeenkomst tussen een werkgever en een medewerker waarin zij de voorwaarden vastleggen voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. In de praktijk gebruiken we de
afkorting VSO.

Er doen zich regelmatig situaties voor die ertoe leiden dat afscheid nemen van elkaar het beste besluit is. Het kan gaan om een vrijwillig vertrek van de medewerker. Of om een gedwongen ontslag door de werkgever. In deze blog een uitleg van wat een VSO precies inhoudt. Ook lees je hoe het proces verloopt en wat de voor- en nadelen zijn voor zowel werkgevers als medewerkers.

Een VSO opstellen is geen ‘standaard-werk’. Iedere beëindiging van de arbeidsrelatie is uniek. Het gaat altijd om ‘het gesprek’ en de ‘route’ die we samen bewandelen om tot een uiteindelijke deal te komen. SDV heeft hierin al veel ervaring en kunnen je hierin helpen.

Wat houdt een VSO precies in?

Een VSO is een schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en medewerker waarin afspraken worden gemaakt over het beëindigen van het dienstverband. In deze overeenkomst staan verschillende afspraken. Zoals de einddatum, eventuele ontslagvergoedingen en vrijstelling van werk. Maar ook geheimhoudingsplicht en eventuele afspraken over het verstrekken van referenties.

Een VSO kan zowel op initiatief van de werkgever als van de medewerker worden vastgesteld. Het kan bijvoorbeeld gaan om een situatie waarin de medewerker niet langer wil werken voor de werkgever vanwege een conflict. Of een werkgever wil de medewerker ontslaan vanwege bijvoorbeeld een reorganisatie of slecht functioneren.

Hoe verloopt het proces van een VSO?

Het proces van een VSO begint meestal met een gesprek tussen de werkgever en medewerker. Tijdens dit gesprek hebben zij het over de mogelijkheden voor beëindiging van het dienstverband. Komen beide partijen tot overeenstemming over de voorwaarden van de beëindiging? Dan wordt een VSO opgesteld. Toch is het verstandig om iemand met expertise hierover in te schakelen. Een VSO is immers een unieke overeenkomst. Het succes valt of staat met zorgvuldigheid en transparantie.

Is de overeenkomst opgesteld? Dan krijgt de medewerker bedenktijd. Ga je als medewerker akkoord, dan is de overeenkomst een feit.

Voorkom juridische kosten

Een VSO biedt werkgever en medewerker dus de mogelijkheid om het dienstverband met elkaar op een snelle en relatief goedkope manier te beëindigen. Bovendien voorkom je met een VSO dat een ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter wordt afgehandeld.

Kortom: een VSO kan een nuttig instrument zijn om een geschil of onzekerheid op te lossen. Maar zorgvuldigheid staat voorop. Onze expertise en juridische kennis helpt je om ervoor te zorgen dat de belangen van beide partijen goed worden behartigd. Samen zorgen we ervoor dat de afspraken in de overeenkomst in alle redelijkheid worden opgesteld.

Deel dit bericht

Bel direct
Stuur e-mail
Maak afspraak
Scroll naar boven