Analyseer en anticipeer!

SmitDeVries
Analyseer en anticipeer

Nog te vaak komen wij bij ondernemers die hun bedrijf sturen op gevoel. Ze sturen op omzet en de stand van hun bankrekening. Uiteraard zijn dit belangrijke variabelen om in de gaten te houden, maar om de lat echt hoger te kunnen leggen is dit niet voldoende. Als wij dan vragen wat het resultaat is geweest, dan krijgen we het antwoord dat de jaarrekening van het vorige boekjaar nog niet klaar is. ‘De spullen liggen nog bij de accountant’.  

Run your accountant

In dit soort situaties starten we direct een traject op om maandelijks zelf de cijfers te kunnen maken. Onder het motto van ‘Run your accountant, instead of let your accountant run you! Onze klanten mogen niet afhankelijk zijn van wanneer de jaarrekening gereed is. Maandelijks moet de klant zelf stuurinformatie genereren en deze afzetten tegen de vooraf opgestelde doelen. Op deze manier kan continu gemonitord worden of we op het doel af koersen, of dat er bijgestuurd moet worden.  

Met name het stellen van een doel is belangrijk. Stel je zit op een boot. Je hebt geen doel. Je zult dan vanzelf ergens uitkomen: op bestemming onbekend. Met een doel koers je in ieder geval in een bepaalde richting. Door ook nog eens echt te navigeren bereik je waarschijnlijk je bestemming of komt er tenminste dicht in de buurt. Telkens als je van je koers af dreigt te raken, stuur je bij. In een bedrijf werkt dit net zo. Je bepaalt een doel (bestemming) en stelt een begroting op als afgeleide van het doel (de koers richting bestemming). Door te sturen op cijfers (navigatie) heb je inzicht, waardoor je door middel van leiderschap en ondernemerschap kunt bijsturen (sta aan het roer).  

Automatiseer je administratie en vergroot de administratieve kennis

Boekhouders zijn over het algemeen druk met het verwerken van de administratie. Dit verwerkingsproces kan vaak voor een deel geautomatiseerd worden. Denk hierbij aan het scannen en herkennen van inkoopfacturen, het rechtstreeks vanuit het systeem factureren richting klanten, een automatische bankkoppeling die de transacties verwerkt, een financieel dashboard die de begroting real-time naast de werkelijke cijfers zet, etc. Door deze automatisering bespaart de boekhouder tijd, die hij/zij kan inzetten voor controletaken. Met een stukje begeleiding en inrichting kan een boekhouder al snel zelf controletaken uitvoeren, die leiden tot een hoogwaardige administratie waarop de ondernemer echt kan sturen. Een neveneffect is een lagere rekening van de account, deze hoeft immers minder te doen. 

Anticipeer!

Met de juiste stuurinformatie zie je als ondernemer direct waar in de organisatie de vlaggen op geel of zelfs rood staan. Denk hierbij aan de ‘orderintake’, ‘arbeidsproductiviteit’, ‘brutomarge’, ‘werkkapitaal’, ‘cashflow’, etc. Des te sneller je bijstuurt, des te groter de kans dat je je doel behaalt. En als de doelen bereikt zijn, kan de lat weer hoger worden gelegd, nietwaar? 

Meer weten?

Wil je ook je administratie naar een hoger niveau tillen en je medewerkers hierin laten groeien? Wij gaan hierover graag met je in gesprek. Bel  +31 (0)572 362008 of mail naar info@smitdevries.nl. Of bekijk het Finance Performance Program.

Deel dit bericht

Meer artikelen die je misschien interessant vindt...

Bel direct
Stuur e-mail
Maak afspraak
Scroll naar boven