Management Development en Leiderschaps-ontwikkeling


SmitDeVries is van mening dat medewerkers de organisatie tot ontwikkeling doen komen. Echter zonder een goede visie en leiderschap, is de organisatie als los zand en niet in staat om te ontwikkelen. Het management moet leiderschap uitdragen, daadkrachtig optreden én sturen op recente informatie. Een niet misselijke opgave die veel van managers vergt.

In onze visie is er een aantal zeer sterke argumenten voor om zowel aandacht te schenken aan