Referenties

Onze werkmethoden hebben in de praktijk hun toegevoegde waarde bewezen. Graag laten wij hierover onze klanten aan het woord. Vanwege het vertrouwelijke karakter moet enige terughoudendheid worden betracht met betrekking tot de inhoud van de cases.

Onze Peilstok
Weet u waar de verbeterpunten in uw organisatie zitten? De Peilstok® is een door SmitDeVries ontwikkelde quickscan waarbij uw organisatie op verschillende aspecten wordt doorgelicht, zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Klik hier voor meer informatie