Drs. Ruud Ort

In tien jaar Verkeer en Waterstaat (Scheepvaart en Maritieme zaken en RDW) legde Ruud de basis voor de adviesrol die hij nu vervult. Vanaf 1994 werkt hij als extern procesbegeleider, trainer en coach, vanaf 2001 als zelfstandige. Met zijn bedrijfskundige en opleidingskundige achtergrond werkte hij voor een breed spectrum van organisaties:
(semi-) overheid, productiebedrijven, zorginstellingen, onderwijs, financieel-zakelijke dienstverlening. De laatste jaren is hij vooral actief voor accountantskantoren en hun klanten. Zijn participatie in SmitDeVries, per september 2012, biedt verdiepende mogelijkheden voor zijn advisering.

Ruud is een enthousiaste coach, initiatiefrijk, energiek en hecht veel waarde aan teamwerk. Hij is in staat om conceptueel te denken, zaken in hun context te plaatsen en samenhang aan te tonen. Hij bevordert het verkrijgen van inzicht en overzicht. Ruud stimuleert en ondersteunt, maar neemt niet persé over. Voor hem staat centraal het benutten van de in de organisatie aanwezige kracht: kijk op details, drive en enthousiasme.

In de afgelopen twee jaar heeft hij intensief gewerkt in diverse directieteams. Daarin lag zijn focus op het met elkaar bepalen en integreren van visie, strategisch management, beleid, plannen en monitoring. Ook heeft hij aandacht voor het persoonlijk functioneren van vennoten en het waarderen, aanspreken en beoordelen van elkaar, alsmede de invulling van een dagelijks bestuur, portefeuilleverdeling en invulling van stafdiensten.

In zijn vrije tijd is Ruud een betrokken trainer-coach op het voetbalveld en ook bestuurlijk en organisatorisch actief.


Neem contact op